Flexografická tlač

offset press color charge seen from above V máji 2015 sme s podporou fondov EÚ zakúpili nový 8-farebný flexografický tlačiarenský stroj s možnosťou UV potlače (IR systém + horúci vzduch), plne riadeným zdvojeným systémom servopohonu, ktorý predstavuje najnovší technologický vývoj vo flexografických strojoch. Inovatívna konštrukcia nám priniesla neobmedzený rozsah potláčaných materiálov, tlač flexibilných a laminátových obalov, papiera, AL fólií s hrúbkou od 12 µm až do 300 µm a viac s maximálnou šírkou potlače do 520 mm a opakovateľnosťou potlače od 254 mm do 650 mm. Maximálna rýchlosť potlače je cca 350 bm/min, čo v porovnaní so starým strojom predstavuje dvojnásobné zvýšenie rýchlosti, čím je zariadenie ideálne pre tlač väčšieho objemu produkcie.

Pri potlači používame aniloxy s vysokou frekvenciou rastra, čím vieme zabezpečiť vysokokvalitnú potlač obrazov a komplikované grafické vzory až do 175 lpi (70 lpcm) a splniť tak očakávania náročných zákazníkov.

Vďaka vyspelej technológii sme tak zvýšili rýchlosť tlače, čo ocenia naši zákazníci najmä pri expresných objednávkach. Nová tlačová jednotka výrazne zlepšila kvalitu tlače, znížili sa náklady na tlač, množstvo vzniknutých nepodarkov a zjednodušila manipuláciu, ktorú ocenil najmä tím našich tlačiarov. Zároveň sa nám otvorila možnosť tlače na široké spektrum obalových materiálov.