FLEXOPRINT-LOGO-C-B1

Naša spoločnosť bola založená dňa 16.12.2005 zápisom do Obchodného Registra Okresného súdu v Žiline. Vznik našej spoločnosti bol podmienený najmä potrebami trhu v tlačiarenskom odvetví, ktoré mali v danom čase rezervy v požiadavkách odberateľov.

Spoločnosť FLEXOPRINT, s.r.o. sídli v meste Ružomberok, ktoré je významným dopravným uzlom, má výhodné napojenie na mestá ako Žilina, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín a  zároveň leží priamo na hlavnej trase do Maďarska a najmä Poľska.

paint buckets, cmyk concept

Hlavným predmetom podnikania je výroba flexibilných obalov, ktoré sú v prevažnej miere určené na balenie potravín, ako aj ďalších výrobkov hlavne tuhého, sypkého a zriedkavejšie tekutého charakteru – medy, džemy a pod. Obaly vyrábané našou spoločnosťou sú určené na balenie výrobkov, ako sú pečivárenské výrobky, koreniny, cukrovinky, pochutiny, mäsové výrobky, strukoviny, káva, cukre, minerálne vody a pod. Jedným z prvých zákazníkom firmy FLEXOPRINT, s.r.o. bola spoločnosť Thymos s.r.o., výrobca korenín a koreninových zmesí, ktorá je do dnešného dňa naším najväčším odberateľom.

druck-printing-rp